ใช้ ( " ) double-quotes สำหรับการค้นหาคำเฉพาะ.
ตัวอย่าง: "Search Keywords"

Pligg คือใคร?

Pligg คือ เว็บโซเชียลบุ๊คมาร์คกิ้งแบบโอเพ็นซอร์ส

คอมเม้นท์ล่าสุด