ใช้ ( " ) double-quotes สำหรับการค้นหาคำเฉพาะ.
ตัวอย่าง: "Search Keywords"