Groups

กลุ่มอนุญาตให้สมาชิกแชร์ลิงก์กับคนอื่นที่สนใจเหมือนกัน เข้าร่วมกลุ่มถ้าต้องการสร้างเครือข่ายกับเพื่อน บางกลุ่มอาจต้องการการอนุมัติก่อนเข้าร่วมกลุ่ม